Vyhledávání


Třídní učitel:

Mgr. Andrea Hermanová

F, Pv, Inf

email:
andrea.malinova@email.cz


Další vyučující:

Čj, D, Tvch - Mgr. Radovan Staněk

Ch -  Ing. Marie Havelková

Aj - Mgr. Martina Borešová

Nj, Vv, Rv - Mgr. Olga Doležalová

M,  Př - Mgr. Ivana Kohoutková

Hv Adéla Vančurová, DiS.

Z, Ov, Tvd - Mgr. Ivana Strnadová

 

 

Vzkazy žáků

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Školní rok 2017 / 2018

Rozvrh hodin

  1 2 3 4 5 6 7 8
Po M Čj  Aj Ov Vv   Rv
Út M Z Ch Aj Čj Pv   douč.
St Čj M F D Hv  

Tvd

Čt Ch M F Nj Inf Tvd Tvch Tvch
Čj M Nj D  Aj    
 

 

Seznam sešitů

524 -

544 -

564 -

444 -

540 -

440 -

slovníček - Aj

notový sešit - Hv

Školní rok 2016/ 2017

Rozvrh hodin

  1 2 3 4 5 6 7 8
Po D M F Aj Čj   Vv  
Út Ch M D Inf Čj  
St Čj M Nj F Hv Z  

 

Čt Ch M Aj Pv Čj Ov   Tvd
Čj Z Nj Aj  Rv Tvd Tvch Tvch

Seznam sešitů

524 - Aj,Ch, Čj ( 3 ks )

544 - Nj,  prověrky, Aj, M, Inf, Hv, Př, Z, Čj ( 2 ks )

564 - D, Čj

444 - Aj, M,Ov, Rv

540 - Vv, F, Př,Ch,  Pv + lenoch

440 - M + lenoch

slovníček - Aj

notový sešit - Hv

Vyrábíme na Vánoční jarmark

1 | 2 | 3 >>

Školní rok 2015 / 2016

Planetárium Brno

1 | 2 >>

Ze školní díny

1 | 2 | 3 | 4 >>

Naše třída

1 | 2 | 3 >>

Seznam žáků:

 

 

 

 

Plán výuky na měsíc:

Foto třídy

Seznam dětí

David Čemerka

Jakub Hájek

Daniel Paclt

Martin Pelaj

Kristýna Robková

Barbora Vepřeková

Třídní schůzky

úterý 12. 9. 2017 

( 15.15 hod.,sokolovna )

úterý  14. 11. 2017

úterý 10.4. 2018

Hovorové dny

úterý 9. 1. 2018

úterý 5. 6. 2018

Vzkazy učitelů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.