Vyhledávání


Výsledky soutěží 2016/2017

 viz. Výroční zprávy - v dokumentech

Výsledky  vědomostních a sportovních soutěží v regionu- účast a umístění v šk. roce 2015/16:

 

     Okresní kolo olympiády z dějepisu:

                    26. místo Milan Stix
       Okresní kolo olympiády z čes. jazyka:                          

                 5. místo Monika Huberová
                12. místo Markéta Šimšová
   Okresní kolo olympiády z přírodopisu:                          

                  16. místo Alžběta Nedopilová
   Soutěž „Rozpočti si to“- Finanční gramotnost do škol                       
                   tým 7. ročníku získal titul Do Centi
   Matematická olympiáda 1.st. – Lískulka

1. kategorie – 1. ročníky       18. místo Robek Petr                                             

2. kategorie  -  2.ročníky        6. místo Gabriela Michalčíková
                                         10. místo Daniel Libošvár

3 . kategorie  -  3.ročníky      13. místo Tereza Kameníková
                                          14. místo Michal Karas
4 . kategorie  -  4.ročníky      12. místo Štěpán Čepera
                                          19. místo Jakub Hrdina  
5 . kategorie  -  5.ročníky         5. místo Linda Pelajová  
                                             7. místo Simona Pachlová

 

   Okrskové kolo v malé kopané Mc Donald´s cup v Mor. Krumlově
 

3. místo: žáci z 1.-3.ročníku
2.místo: žáci z 4.-5. ročníku

 Okresní kolo FUTSALOVÉ LIGY žáků ve Znojmě žáci 8.-9.roč. – 2.místo

 Okresní kolo ve florbalovém turnaji ve Znojmě
                     8.místo: žáci z 4.-5.roč. Vánoční florbalový turnaj
 


Atletická olympiáda škol ve Vedrovicích:

2.místo: žáci 1.st. ZŠ Vémyslice

   Výsledky jednotlivců:

Běh na 60m    2. místo:  David Šnepfenberg                      
                      4 . místo:  Linda Pelajová
Běh na 50m    3. místo:  Sára Illková                      
Skok do dálky z místa:
                       2 . místo:  Linda Pelajová
                       1. místo:   Martin Rybníček

                       1. místo:   Daniel Kudláček

Hod kriket. míčkem:
                        1. místo : Lucie Benáková
                        1. místo:   Karel Pokorný
Běh 600 m:
                        1. místo:  Kateřina Mašová

                        2. místo:  Martin Holý
                        4. místo:  Jakub Hrdina

Běh 400 m:
                       3. místo:  Sára Illková

                       5. místo:  Kateřina Černá
                       2. místo:  Kamil Vunsch

Štafety:            dívky  2.místo

                      chlapci 3.místo

 

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

2. místo:  Linda Pelajová, Simona Pachlová
3 . místo:  Vít Matějka, Karel Pokorný

4 . místo:  Štěpán Čepera, Jakub Hrdina

 

Výsledky vědomostních a sportovních soutěží za šk. rok 2012/2013 

 • Okresní kolo olympiády z dějepisu:

                            13. místo Jan Krška

 • Okresní kolo olympiády z čes. jazyka:

                            10. místo Kateřina Grunová
                            11. místo Jana Grunová

 • Okresní kolo olympiády v zeměpise:

                        16. místo Klára Vepřeková

 • Matematická olympiáda 1.st. – Lískulka

1. kategorie – 1. ročníky     8. místo Jakub Hrdina

2. kategorie  - 2.ročníky      7.místo Linda Pelajová
                                      13. místo Jana Veselá

3. kategorie  - 3.ročníky        7.místo Jan Nesvačil
                                       12. místo Tomáš Suttr
4 . kategorie -4.ročníky          3. místo Martin Pelaj
                                          5. místo Alžběta Nedopilová
5 . kategorie -5.ročníky         11. místo Milan Stix
                                         13. místo Vojtěch Pospíšil

 

 • Okrskové kolo v malé kopané Mc Donald´s cup v Mor. Krumlově,
  v Miroslavi

3. místo: žáci z 1.-3.ročníku
1. místo: žáci z 4.-5.ročníku

 • Okresní kolo v malé kopané Mc Donald´s cup ve Znojmě

1.místo: žáci z 4.-5. ročníku

 

 • Krajské  kolo v malé kopané Mc Donald´s cup v Brně

3.místo: žáci z 4.-5. ročníku

 

 • Okresní kolo v florbalovém turnaji ve Znojmě
                        3.místo: žáci z 4.-5.roč. Vánoční florbalový turnaj
                        3.místo: žáci z 4.-5.roč. Valentýnský florbalový turnaj
                        4.místo: žáci z 4.-5.roč. Velikonoční florbalový turnaj
                        7.místo: žáci 7.roč. „Orion CUP“
 • Okresní kolo v atletice ve Znojmě
   Daniel Sobotka z 9.roč.         2. místo v hodu kriketovým míčkem
   Patrik Procházka z 8.roč.      3. místo v běhu na 800 m
 • III. ročník Přeboru základních škol Znojemského regionu v plavání

ročník  2001 - chlapci     Radim Fráňa              1. místo
                                    Matěj Šnepfenberg      6. místo
                                    Ondřej Pospíšil           7. místo
                                    Vojtěch Pospíšil       11. místo
                         dívky    Nela Hrdinová           1. místo
ročník 2002  - chlapci      Milan Stix                21. místo
                     -  dívky     Lenka Jandová          22. místo

 • Atletická olympiáda škol ve Vémyslicích:
 1. místo: žáci 1.st. ZŠ Vémyslice

Výsledky jednotlivců:

Běh na 50m     1. místo: David Šnepfenberg
                       2. místo: Matěj Mlčoch
                       3. místo : Linda Pelajová
Běh na 60 m    1. místo: Vojtěch Pospíšil
                       2. místo: Ondřej Pospíšil
                       1. místo: Nela Hrdinová
Skok do dálky z místa:
                        2 . místo:  Linda Pelajová
                        3. místo: Julie Illková
                        2. místo: Martin Pelaj
Hod kriket. míčkem:
                        3.místo: Ondřej Pospíšil
Běh 400 m:
                        2. místo:  Jan Nesvačil
Běh 600 m:
                       1. místo:  Nela Hrdinová

                       1. místo:  Vojtěch Pospíšil

Výsledky vědomostních a sportovních soutěží 2011/2012

 • Okresní kolo olympiády z dějepisu:

                            19. místo Jan Krška (8.roč.)                                                    

 • Okresní kolo olympiády z čes. jazyka:

                            15. místo Filip Dvořák
                            17.místo Tereza Černá

 • Okresní kolo olympiády z matematiky (6.roč.):

                                   12. místo Karel Dvořák
                                   13. místo Otto Gruna

 • Matematická olympiáda 1.st. – Lískulka

1. kategorie – 1. ročníky    2. místo Jana Veselá

                                       10.místo Linda Pelajová

                               2. kategorie  -  2.ročníky         3. místo Matěj Mlčoch
                               3. kategorie  -  3.ročníky         3. místo Alžběta Nedopilová
                                                                         13. místo Jakub Vorel
                               4 . kategorie  -  4.ročníky      15. místo Milan Stix

                               5 . kategorie  -  5.ročníky        3. místo Miroslav Doležal
                                                                           8. místo Alexandr Tomeček

 

 • Okrskové kolo v malé kopané Mc Donald´s cup
 1. místo: žáci z 1.-3.ročníku

4. místo: žáci z 4.-5.ročníku

 • Okresní kolo v malé kopané Mc Donald´s cup

4.místo: žáci z 1.-3.ročníku

 

 • Okresní kolo v florbal. turnaji „O pohár ministra školství“

7.místo: žáci II.st.
6.místo: žáci z I.st.

 • Jahodový pohár:

2.místo: chlapci 1.st. – malá kopaná

7. místo: děvčata 1.st. vybíjená

 • Atletická olympiáda škol:
 1. místo: žáci 1.st.ZŠ Vémyslice

  Výsledky jednotlivců:

  Běh na 50m1. místo: Martin Pelaj
  Běh na 60 m1. místo: Vojtěch Pospíšil
  2. místo: Ondřej Pospíšil
  4. místo: Alexandra Mašová
  Skok do dálky z místa:
                         1. místo:  Julie Illková
                         1. místo: Martin Pelaj
                         2. místo: Milan Stix
  Hod kriket. míčkem:
                          2.místo: Michael Leikep
  Běh 400 m:
                         2. místo:  Julie Illková

                         2. místo:  Jan Nesvačil
  Běh 600 m:
                         3. místo:  Nela Hrdinová

          

 • Žáci z I.st. – Matěj Šnepfenberg, Vojtěch a Ondřej Pospíšilovi, Milan Stix byli v průběhu roku vybráni do výběrového  fotbalového týmu Jihomoravského kraje a zúčastnili se turnajů mezi výběry krajů.
 • Žák 9.roč. Filip Dvořák byl vybrán do hokejové reprezentace ČR hráčů do 16 let a zúčastnil se několika přípravných soustředění a zápasů a turnaje v Salzburgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky soutěží

 

 

Úspěchy žáků ve školním roce  2009/2010 ve vědomostních a sportovních soutěžích

·         Okresní kolo olympiády z dějepisu:

                            2. místo Radovan Staněk 
                                         a postup do krajského kola                                                 

·         Okresní kolo olympiády z čes. jazyka:

                            5. místo Radovan Staněk

·          Okresní kolo olympiády z matematiky:

                             4. místo Kateřina Grunová

                             5. místo Jana Grunová

·         Okresní kolo biologické olympiády:

                              29. místo: Jan Krška

   V závěru školního roku se devět žáků školy přihlásilo do internetové soutěže „Taktik Výzva 2010“, které se celkem zúčastnilo 11 051 soutěžích z Česka, Slovenska a Německa. Pozoruhodného úspěchu dosáhl žák 8.ročníku Radovan Staněk, který se umístil ve své kategorii na 27. místě (asi z 1 500 přihlášených)

 

·         23.6. se tři nejúspěšnější matematici z každého ročníku 1. stupně zúčastnili matematické soutěže LÍSKULKA na ZŠ Vedrovice. V jednotlivých kategoriích se nejlépe vedli:         1. roč.: Vorel Jakub 1. místo

                                                 2. roč.: Stix Milan 4. místo

                                                 3. roč.: Chaloupka Martin 6. místo

                                                 4. roč.: Krška Jakub,Gruna Otto 3. místo            

                                                 5. roč.: Vepřeková Klára 8. místo

Žáci prvního stupně se zúčastnili Olympijského dne malotřídních škol v Dol. Dubňanech.
I když někteří žáci uspěli (získali 4 první místa), celkově jako škola skončili až na čtvrtém místě.   

 Běh na 50 m                    1. místo Vojtěch Pospíšil 
                                        3. místo Matěj Šnepfenberg                                    
 Hod kriket. míčkem           3. místo M. Šnepfenberg
 Skok do dálky                  1. místo Patrik Procházka
                                        1.místo M. Jandásková
Běh na 400 m                    4.místo Milan Stix                                                                                  
                                        4. místo Alexandra Mašová                
Štafeta chlapci                   1.místo
Štafeta dívky                      3. místo