Vyhledávání


Třídní schůzky, rodičovské kavárničky

   Termíny třídních schůzek ve šk.roce 2017/2018:

12. září 2017 - úvodní společná schůzka rodičů v 15.15 h v sokolovně, následně ve třídách se svým třídním učitelem
       
   TŘÍDNÍ SCHůZKY -  Individuální pohovory - učitel, žák, rodič  
14. listopadu 2017 
10. dubna    2018                                
       Přesný čas si dojednejte individuálně se svým třídním učitelem.      

HOVOROVÉ DNY - konzultace s učiteli všech předmětů

  9.  ledna     2018
  5. června   2018

 

RODIČOVSKÉ KAVÁRNIČKY:

16.11.2017   téma:  Co dělá moje dítě na počítači?  Kyberšikana a sociální sítě, rizika kyberprostoru - lektor z LLP

  7.3.2017    téma: Komunikace, aneb co by měl rodič slyšet než .......  lektor Mgr. K. Opravil -speciální pedagog, etoped s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikového chování dětí a mládeže, lektor mnoha seminářů po celé České republice