Vyhledávání


Vychovatelka školní družiny:

Mgr. Jana Čeperová

email. j.komar@email.cz

Školní rok 2013 / 2014

Omluvný list ke stažení zde.

Omluvný list školní družiny.docx (11 kB)

Hlavní úkoly školní družiny (ŠD):

   - spočívají v různorodosti práce s dětmi. Jednotlivé výchovy máme rozděleny na celý týden. Práce dětí vystavujeme na chodbách školy i ve ŠD. Ve výchovné činnosti klademe důraz hlavně na vytváření správného vztahu ke kolektivu a ke spolužákům. Upřednostňujeme smíšené oddělení (1.-6. ročník), připomíná dětem rodinné prostředí. Toto uspořádání má jednoznačný přínos zejména v oblasti citové a sociální - ochrana a pomoc starších dětí mladším.
   V odpočinkové a rekreační činnost využíváme dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu, pracujeme s knihou, uplatňujeme různé hry.
   Při přípravě na vyučování pěstujeme návyky pravidelné přípravy na vyučování. Zpestřením přípravy do školy formou her a procvičováním učiva je práce na počátku. Při kreslení a  malování se snažíme vést děti k výtvarnému projevu, k fantazii a tvořivosti. Seznamujeme se s lidovým uměním a tradicemi.
   Ve sportovní činnosti procvičujeme hry, které mají děti rády. Při sportovních aktivitách se snažíme dodržovat pravidla a vést děti k férovému sportovnímu jednání.
   Zájem dětí o práci se snažíme získat volbou přitažlivého pracovního námětu. Řídíme se zásadou přiměřenosti věkovým zvláštnostem dítěte.

Ekonomické zajištění ŠD:

   ŠD je zajišťována finančními prostředky vyčleněnými za státního rozpočtu a příspěvkem
100,- Kč ( na pololetí ). Tato suma představuje významnou částku k využití na pomůcky, pro činnost a provoz ŠD.

Spolupráce s rodiči:

   Rodiče mohou pro své děti přicházet v průběhu celého provozu ŠD, pokud dítě odchází samostatně, přinese písemný pokyn od rodičů.

Kroužky:

   Dokladem kvalitního využívání volného času dětí je i počet kroužků na naší škole
(viz zájmová činnost).

Provoz ŠD:

ranní dozor pro dojíždějící žáky a zájemce 06.55 - 07.30
doprovod žáků 1.st. do jídelny a dozor školní jídelny 11.20 - 12.00
provoz školní družina 12.00 - 15.00
zájmové kroužky při školní družině 15.00 - 17.00

- příchod a odchod dětí umožňujeme v průběhu celé provozní doby ŠD.