Vyhledávání


Plán akcí na školní rok 2017/18

Září
4.9.            Slavnostní zahájení školního roku 2017/18
12.9.          Úvodní schůzka s rodiči - KPDŠ společné schůzky
22.9.          Exkurze II.st.
26.9.          Školní kolo pěvecké soutěže  
 
ŠD            Naše škola není bludištěk
Říjen
ZŠ             
 
 5. - 15. 10.          Sběr papíru
                           
 
ŠD           Příroda plná barev
 
26.-27.10.  Podzimní prázdniny
 
Listopad
                 
10.11.         BURZA ŠKOL - exkurze Znojmo II.st.
16.11.         Lyra
16.11          Rodičovská kavárnička
ŠD         Lidé a jejich schopnosti
            
Prosinec
19.12.       Vánoční koncert - vystoupení žáků ve farním kostele
                 Florbalové turnaje
 20. 21. 12. Exkurze Došková chaloupka Petrovice                
ŠD        Na Vánoce dlouhé noce            
      
Zimní prázdniny od 23.12.2017 do 2.1.2018
 
Leden
                 
13.1.         Výchovně vzdělávací program Staré pověsti české
        
                 Exkurze 1. st.
ŠD            Tělo do pohybu dáme
 
Pololetní prázdniny 2. února 2018
 
Únor
 13. 2. Plavání 1. st.                        
 16. 2. IX. školní ples          18. 2. 47. maškarní ples
       
  28. 2. Předškolák          
            Exkurze II. st. - Alternátor
ŠD  Masopust

                                          Jarní prázdniny 5.2. - 11. 2. 2018
Březen
14.,21.,28.3.   Předškolák (vyuč. 1. stupně)
23. 3.              Noc s Andersenem
                 ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČůM - ukázkové hodiny
                 Právní vědomí I. 6.roč.- přednáška OSPOD (Mgr. Bajgl)
                 Právní vědomí II. 8.roč.- přednáška OSPOD (Bc. Bartošková)
                 Přehled drog a jejich rizika - přednáška (K – centrum NOE, Třebíč)
                 Národní park přichází do škol 1. roč.
       
ŠD        Přivítání jara, měsíc knihy, Velikonoce
 
Velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. 2018
Duben
4.4.           ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
                                                                         
                 Preventivní program Městské policie 2.ročník (R. Fráňa)
                 Preventivní program Městské policie 6.-7.ročník (R. Fráňa)
                 HASÍK - preventivní program pro 6.r.
                 Okrsková kola Mc Donald´s cup
                  
ŠD          Prstěm po mapě
 
Květen
                 Sportovní soutěže - Mc Donald´s cup  (vyuč. 1. stupně)
                 Sběr bylin  a starého papíru 
                 
                 HASÍK - preventivní program pro 2.r.
                 Workshop pro žáky 2.st.
ŠD            Malý doktoři
           
Červen
                 
                 Školní výlet (1. a 2.stupeň)
                 Olympiáda malotřídních škol 
                 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1. ST. - LÍSKULKA
                 Jak se aktivně bránit napadení - 8.,9. roč. Městská policie M. Krumlov
                 Tradiční akce na závěr šk. roku
                 
                 
ŠD       Jdeme do finále     
 
Zakončení školního roku 2017/2018  29. června 2018