Vyhledávání


Kontakt:

Vémyslice 213
okr. Znojmo
671 42

tel.: 515 323 435
E-mail:  jana.dvorakova.1
@seznam.cz

Pedagogický sbor  2017/2018

Ředitel školy: Mgr. Jana Dvořáková

Třídní učitelé

1. stupeň:  
 I. třída (1.ročník) Mgr. Jana Jandová 
II. třída ( 2. - 3. ročník) Mgr. Martina Borešová 
III. třída (4. - 5.ročník) Mgr. Ivana Strnadová 

 

2. stupeň:  
VI. třída Mgr. Olga Doležalová
VII. třída Mgr. Radovan Staněk
VIII. třída Mgr. Ivana Kohoutková
IX. třída Mgr. Andrea Hermanová

 

Vyučující bez třídnictví:
Ing. Marie Havelková, Adéla Vančurová DiS.                                                                            
Asistent pedagoga: Mgr. Jana Čeperová, Adéla Vančurová DiS., 
Vychovatelka školní družiny: Mgr. Jana Čeperová
Výchovná poradkyně: Mgr. Olga Doležalová
Metodička prevence: Mgr. Ivana Kohoutková
Koordinátorka pro činnost dětí s vývojovými poruchami: Mgr. Andrea Hermanová - speciální pedagog-logopedka

Vedoucí metodického sdružení: Mgr. Martina Borešová
Vedoucí přírodovědné komise: Mgr. Ivana Kohoutková

Vedoucí společenskovědní komise: Mgr. Radovan Staněk

Domovník (školník -údržbář): Milan Klein
Uklízečka: Hana Kleinová

Školská rada:
předseda:  Marek Kudláček (zástupce zřizovatele)
          členky: Mgr. Olga Doležalová (zástupce školy)
                     Lenka Benáková (zástupce rodičů)