Vyhledávání


Výzva č. 57

17.11.2015 22:25

Rozvoj technických a jazykových dovedností na ZŠ

CZ.1.07/1.1.00/57.0912

Výzva č. 57 byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce, viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Na naší škole stále při výuce pracovní výchovy využíváme školní technické dílny, a proto jsme tuto nabídku využili a z projektu získali technické vybavení do dílen. Jedná o různé stroje, které jsou vhodné pro žáky základních škol- obráběcí a další, za pomoci kterých budou vyrábět zajímavé výrobky a získají spoustu nových dovedností. Další části tohoto projektu je zdokonalování se v cizích jazycích. Žáci a učitelé formou blended learningu individuálně studují cizí jazyk. Tento program umožňuje zdokonalení se v mluveném projevu a všichni, kteří s ním pracují doma nebo ve škole využívají nové metody výuky přes počítač. Pedagogové pak mají ještě navíc pravidelné vyučovací hodiny i se svým lektorem přes SKYPE, se kterým konverzují a který jim pomáhá při jejich vlastním zdokonalování se v této oblasti.