Vyhledávání


Výzva č. 56

17.11.2015 22:22

Zlepšování jazykových dovedností

CZ.1.07/1.1.00/56.0288

Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Z této výzvy jsme se snažili podpořit žáky naší školy v rozvoji cizího jazyka. Dvacet vybraných žáků odjelo na týdenní jazykově-vzdělávací kurz do Velké Británie, Eastbourne, kde navštěvovali školu a účastnili se výuky s rodilým mluvčím. Určitě získali velkou motivaci ke zdokonalování se v cizím jazyce. Také obdrželi certifikát s vlastním hodnocením od lektora své výuky. Seznámili se i s reáliemi země, navštívili Londýn i spoustu dalších zajímavých míst.

V rámci této výzvy se pedagogové školy zúčastnili zahraniční stáže, jejímž cílem bylo získat nové zkušenosti, porovnat školství u nás a v zahraničí. Velkým přínosem byla i samotná výměna a diskuse nad různými metodami a formami práce.