Vyhledávání


SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 2010

21.06.2010 00:00

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V pondělí 21. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov v tento den pasovaly žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Dolních Dubňanech, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.Městská knihovna Moravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a se šesti okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Jiřího Kahouna: „Legrační dům“ 110 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.

Poděkování patří především paní Hutařové z Národní pedagogické knihovny za krásné knížky. Těšíme se také na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková
 

Pasovací slib
„Slibujeme ve jménu všech krásných
knížek – pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat
jako nejvzácnější poklady, chovat se k nim vždy opatrně
a s největší úctou a budeme je mít rádi.
To slibujeme !“

Moravský Krumlov knihovnaMoravský Krumlov knihovnaMoravský Krumlov knihovna