Vyhledávání


Připravované akce pro letošní rok

05.10.2010 15:50

 

Říjen

                   Exkurze žáků II.st. - Jihlava, Třebíč

19.10.          Lyra – soutěž   Vémyslice

22.10.          Přehlídky         Vémyslice

26.10.                                 M. Krumlov

Listopad

5.11.            Halloween- dýniáda odpolední program a lampionový průvod

16.11. – 19.11.   Burza oblečení  a sport. potřeb

                    Program prevence kriminality - beseda pro 3.a 4. roč.

Prosinec

                     Vánoční koncert+ jarmark

                     Stop domácímu násilí – přednáška pro 9. roč.

                     Den bez úrazu – beseda pro 1.-3. roč.