Vyhledávání


Plán vyúky na měsíc únor - 1.ročník

01.02.2011 14:21

Český jazyk -  písmeno a hláska Kk, Šš, Au, au, Ou, ou, Cc

                   - čtení slov se dvěma souhláskami na začátku slova ( škola )

                   - skládání slov, vět

                   - čtení s porozuměním

                   - psaní písmen k, Š, š, r

                   - opis přepis slov, krátkých vět

Matematika - číselná řada do 10

                    - 9, 10 ( rozklady čísel, znázornění na číselné ose,

                      sčítání a odčítání do 10)

                    - slovní úlohy

                   - základní geometrické tvary

Prvouka - roční období, měsíce, dny v týdnu

              - hodiny