Vyhledávání


Noc s Andersenem

05.04.2013 17:44

 

Noc s Andersenem začínala v 18hod.Nejprve jsme si zazpívali píseň Noc s Andersenem,která se mi líbila.Později jsme se rozdělili na 4 skupinky.První byla u p.učitelky Jandové , kde jsme hledali indície a za to jsme dostaly odměnu -spojovacího medvídka. Druhý úkol byl u p.uč. Doležalové ,kde jsme vybarvovali Dánsko a psali jsme dopis. Za odměnu jsme dostali pohlednici s myškami2013, která byla krásná. Pak jsem byla u p.vychovatelky,  kde jsme hráli na inkteraktivní tabuli hru RISKUJ .Tady jsme byli rozděleni na skupiny a já jsem se svou skupinou vyhrála. A na konec bylo občerstvení, kde jsme jedli párky s rohlíkem bylo to super.Pak jsme čekali na úplnou černou tmu a až byla, tak jsme šli na stezku odvahy,kde jsme viděli zelené světýlka, která nám ukazovala cestu . Na konci byla p.učitelka Jandová, která na nás čekala a před ní byly bonbony a kolem těch bonbonů byly zářivé svíčky. Potom jsme šli zpět a koukali na Dobu ledovou 4- země v pohybu a pak jsme šli spát....Ráno na nás čekalo překvapení. Pod karimatkou jsme našli  sáček s kouzelníkem. Snídaně byla formou  švédského stolu. Nakonec  jsme ještě dostali pamětní průkaz, který byl s myškami a pak jsme si sbalili věci a v 8hod.byl už odjezd domů. Tam  na mě čekala mamka s Gabčou.

Těším se už teď na dalšího Andersena.                                                                            Kačka Michalčíková 3.třída

 

 

Všechno začalo 5.4.2013, když se otevřely dveře a šli jsme si vybalit věci a spacáky. Na úvod jsme si na schodech zazpívali písničku o Noci s Andersenem.Když jsme dozpívali, rozdělili jsme se do čtyř skupin .Paní učitelka Borešová měla oranžový lísteček a u ní se četlo o Oubludovi. Paní učitelka Čeperová měla bílý lísteček.U ní se vařily párky.U paní učitelky Doležalové jsme se zajímali o Dánsko.Taky jsme malovali a psali přáníčko.U paní učitelky Jandové se hrála šipkovaná a tam jsme hledali indicie.U paní vychovatelky se hrálo RISKUJ na interaktivní tabuli a tam byly otázky za 100,200,300,400 a 500 bodů. Než jsme šli spát tak jsme si pustili pohádku Doba ledová 4 -  země v pohybu. Chvíli jsme čekali a pak jsme šli na stezku odvahy. Na konci cesty byly zářivé svíčky a bonbony.Pak na nás paní učitelka bafla a pak jsme šli spát .Ráno pro nás přijely maminky.

                                                                                                                               Tomáš Suttr

 

 

Noc s Andersenem začala v pátek 5.4. 2013 v 18:00. Dveře se otevřely v 18:00, šli jsme si do třídy vybalit a pak jsme si šli sednout na schody a zazpívali jsme si píseň. Následovalo rozdělení do 4. skupin. V první skupině  jsme hráli šipkovanou s paní učitelkou Jandovou, ve druhé hru Riskuj s paní vychovatelkou, ve třetí u paní učitelky Doležalové jsme malovali a říkali si něco o Dánsku, ve čtvrté jsme s  paní učitelkou Borešovou četli a na posledním stanovišti jsme si s paní učitelkou Čeperovou opékali párky. Pak jsme šli do naší třídy a dívali jsme se na pohádku Doba ledová 4. Po pohádce jsme šli na stezku odvahy. Byl jsem vzhůru až do 0:30! Ráno jsem šel do družiny se nasnídat a pak pro mě přijela mamka.

                                                                                                                            Tadeáš Černý

 

V pátek 5. 4. jsem jel na Noc s Andersenem.V 18 00 hod. to začalo. Ve třídě jsme si mohli vybalit,  pak jsme se sešli na chodbě, kde jsme zpívali Noc s Andersenem  . Rozdělili jsme se do 4 skupin. Tam, kde jsem byl já,  jsme vymalovávali obrázek o Dánsku , pak jsme šli do jiné třídy, kde jsme četli o O'bludovi. My jsme si vybrali jako 3. stanoviště OBČERSTVENÍ a po písknutí jsme se šli vystřídat . Pak jsme šli na šipkovanou. Nakonec nám nezbývalo nic jiného než hra Riskuj. Chvilku to trvalo , než se nachystala stezka odvahy, ale my jsme se zatím  dívali na pohádku Doba ledová 4. A pak jsme šli na stezku odvahy. Když jsme se vrátili, přečetl jsem si ještě  kousek  z knížky  O chytré kmotře lišce. Usnul jsem ráno o půl třetí .Vstal jsem v 6 hodin a v 7 hodin jsme šli na dobrou snídani do družiny. A v 8 hodin už pro nás přicházeli rodiče.

                                                                                                                               Jan Nesvačil

 

 

V pátek 5. 4. v 18 hodin jsem jel do školy, kde byla Noc s Andersenem. Když jsem přišel do třídy , potkal jsem se s klukama. Pak jsme se sešli všichni na schodech, kde jsme si zazpívali písničku o Noci s Andersenem. Po písničce jsme si šli losovat do čtyř skupin. V první skupině se s paní učitelkou hrála hra šipkovaná, která se hrála tak, že po škole byli dané stříbrné šipky a po nich se chodilo a hledali se indície. Ve třetí skupince s paní učitelkou Čeperovou jsme si dali párky a čaj, ve čtvrté skupince s paní učitelkou Borešovou se četla Obluda. V páté skupince s paní učitelkou Doležalovou jsme si říkali o dánských zajímavostech a vybarvovali obrázek. Pak jsme šli do třídy, kde jsme se dívali na Dobu ledovou 4. Mezitím se chystala stezka odvahy, na kterou jsme pak šli. Já jsem šel s Tádou po zelených světlech bez baterky. Došli jsme na konec stezky, kde byly zářivé svíčky a uprostřed bonbony. A pak na nás bafla paní učitelka, ale my jsme se nelekli. Pak jsme šli do třídy a četli si knížku. Potom jsme šli spát, ale já jsem nespal. Usnul jsem až o půl třetí. Ráno v 7 hodin jsme šli na snídani do družiny, kde jsme se nasnídali buchet, které upekly maminky a dali jsme si čaj. Po snídani jsme šli do třídy, kde jsme si pustily písničky, a pak pro mě přijela mamka a jeli jsme domů.

 Na Noci s Andersenem se mě moc líbilo. Příště bych chtěl jít taky.               

                                                                                                                             Matěj Mlčoch