Vyhledávání


Linda Pelajová

09.11.2012 16:22

                                      HALLOWEEN                                                                          Líbilo se mi, jak jsme vyráběli cibulový recept na horní cesty dýchací.Bavilo mě dělat asistenku u interaktivní tabule.Také mě zaujaly ochutnávky.Všichni to měli dobré,hlavně my, druhá třída.My jsme vyráběli med a citron a med a skořici.Pěkné byly i obě dvě dílničky.Pak jsme šli na lampionový průvod,který se mi moc líbil.Šla jsem se Simčou.Prošli jsme celou vesnicí.Po celý průvod jsme svítili barevnými lampiony.U školy jsme se rozloučili a šli jsme domů.U domu jsme potkali maminku,která se vracela z práce.Mamince jsem o celém halloweenském večeru vyprávěla.                             Linda Pelajová