Vyhledávání


Leden - Tématický plán pro 5.ročník

11.01.2011 23:07

Český jazyk
- podstatná jména – rod,číslo,pád,životnost
- skloňování podst.jm. rodu mužského - pán,hrad ,muž,stroj
- skloňování podstat.jmen rodu mužského - předseda,soudce
- skloňování podstat.jmen rodu ženského

Sloh
- líčení zážitků
- osnova vypravování

Matematika

- dělení přirozených čísel
- pamětné dělení se zbytkem

G.: tělesa, jednotky obsahu,
obsah obdélníku a čtverce

Hudební výchova

Písně: Měla jsem holoubka, Zlatnická,
V širém poli
Poslech: F.Mikulecký: lidové písně

Nauka: předtaktí, korunka,
symfonický orchestr,dirigent

Přírodověda

- opakování
- různé pomínky života na Zemi
- přizpůsobivost rostlin a živočichů
- tropický podnebný pás

Vlastivěda

Státy východní Evropy
závěrečné opakování