Vyhledávání


Duben - Plán výuky

11.04.2011 01:57

 

                            Plán výuky na duben: 5.roč.

Český jazyk

-          Skloňování příd.jmen přivlastňovacích                   str. 102 – 106

-          Stupňování přídavných jmen,shrnutí učiva                                                       

-          Zájmena   - druhy                                                   str. 108 - 110

-          Zájmena   - skloňování                                           str. 111 - 113

Matematika

-          Porovnávání desetinných čísel                                                                                                       

-          Sčítání desetinných čísel                                        str. 48 - 49

-          Odčítání  desetinných čísel                                     str. 50 - 51

-          Zaokrouhlování desetinných čísel                           str.52 - 53

Vlastivěda

-           Bouřlivý rok 1848                                                   str.   10 - 11                                                      

-          Život v 2.pol. 19. Stol                                              str.  12 - 13

-          Kultura v 2. pol. 19. Stol                                          str. 14 - 15

-          Opakování / velikonoční prázdniny

Přírodověda

-          Umělé a přirozené družice                                      str.   11 - 13

-          Slunce, sluneční soustava                                       str.  17 - 19

-          Měsíc                                                                       str. 14 - 15

-          Střídání dne a noci                                                  str. 20 - 21

 

Anglický jazyk

                    Song : My favorite day

                    Poslech, práce s textem

                    Time

                    My day