Vyhledávání


Celé Česko čte dětem

18.06.2012 11:12

Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby-vyhodnocení

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře a ukončili tak první projekt s názvem Knížka pro prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem –sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Do projektu se zapojilo 111 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Na koni školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knihou s pěknou záložkou. Všichni zúčastnění dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu. Poděkování patří Pekárně Ivanka, která sladké odměny malým čtenářům zasponzorovala.

                                                                                                                                                                                                           

Nejlepší čtenáři:
Eliška Břinková 2. tř. ZŠ Ivančická Moravský Krumlov
Josef Doubek 2.A, Lenka Leikepová 2.B ZŠ Klášterní nám. Moravský Krumlov
Denisa Štefková ZŠ Bohutice
Gabriela Velevová ZŠ Lesonice
Evička Tocháčková ZŠ Olbramovice
Monika Košíčková ZŠ Rybníky
Iveta Bognerová ZŠ Vedrovice
Kateřina Michalčíková ZŠ Vémyslice

Moravský Krumlov knihovna

https://www.knihovnamk.cz