Vyhledávání


Březen - Plán výuky

11.04.2011 01:38

Český jazyk

-          Přídavná jméba (přehled,třídění)                            str. 89 - 91

-          Skloňování př.jm.tvrdých                                      str. 93 - 95

-          Skloňování př.jm.měkkých                                    str. 96 – 100

Matematika

-          Převádění jednotek obsahu                                                                                                       

-          Desetinná čísla  vyvození                                       str. 32 - 37

-          Porovnávání desetinných čísel                                str. 42 - 45          

Vlastivěda

-          Časová přímka                                                                                                                               

-          Počátky vzkříšení českého národa                          str. 4 - 5          

-          Vlastencci a buditelé                                              str. 6 – 7

-          Svět práce a techniky                                            str. 8 - 9

Přírodověda

-           Opakování                                                          str.47 -56

-          Magnetická síla                                                    str. 3 – 5

-          Póly magnetu, Jak vypadá Země                           str 6 - 7

-          Gravitační síla                                                     str. 7 – 10

 

Anglický jazyk

        - my school

         - culture

         - body animals                    

         - projekt – My school