Vyhledávání


1.třída

01.11.2012 10:52

Český jazyk - hláska a písmeno P,p; U,u; I,i

                    - písmena tiskací a psací

                    - čtení otevřených slabik

                    - dvouslabičná slova s otevřenou slabikou ( máma, Ola,..) 

                    - psaní písmen

 

Matematika -   obor čísel 0 - 6

                    - čtení a zápis čísel, porovnávání čísel

                    - číselná osa, rozklady čísel

                    - slovní úlohy

                    - základní geometrické tvary

 

Prvouka -  stromy na podzim

              - podzim ( opakování )

              - U nás doma , moje rodina