Vyhledávání


Informatika

Stejně jako loni i letos bude otevřen kroužek Informatiky!!! 
 

    Kroužek informatiky bude pod vedením paní učitelky Vančurové orientován na využití počítače v běžném i studijním životě. Pro žáky všech ročníků máme připraveno velké množství úkolů v programech Malování, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Word, SMART Notebook, aj. díky nimž postupnými kroky získávají a rozšiřují své znalosti a dovednosti při práci s počítačem. 

    Součástí obsahu kroužku informatiky je také hraní drobných her či práce s výukovými nebo zábavnými programy. Můžete si procvičit hravou formou některé předměty jako český jazyk, matematiku, přírodovědu a spoustu dalších. Tyto programy jsou svým obsahem určeny již žákům od 2. tříd. Výukové programy mohou pomoci k upevnění znalostí a dovedností vašich ratolestí. 

   Cílem kroužku bude dodržování pravidel bezpečné prace na počítači, základní obsluha počítače, seznámení se s programy počítače, které nabízí škola, procvičování učební látky ve výukových programech, vyhledávání potřebných informací na internetu, osvojení základů elektronické komunikace.

 
Kroužek se bude konat každý čtvrtek, od 13:30 do 14:30 v učebně Matematiky nebo Informatiky.
 
Začínáme 6. 10. ve 13:30 s dobrou náladou, nadšením a bujnou fantazií.
 
 
                                                    Těší se na vás
 
                                                              Adéla Vančurová
 
 

Fotogalerie: Informatika